Scheur, van de / der

Onderstaand treft u één of meerdere personen aan die met deze naam bij de volkstelling van 1947 werden geregistreerd. Let wel: voor gehuwde vrouwen geldt dat zij uitsluitend geteld zijn met hun meisjesnaam.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toonde bij haar 200-jarig bestaan een aantal naamstrookjes van bekende en minder bekende mensen op haar jubileumsite; zie hier.

Johanna H. v.d. Scheur-Bartmann, geb. 27-11-1907, won. La Croixstraat 16, Zuilen;
Sophia E.M. van de Scheur-Brandse, geb. 19-2-1914, won. Callistusplein 5, Beek Lb.

terug