Geertsma

Onderstaand treft u één of meerdere personen aan die met deze naam bij de volkstelling van 1947 werden geregistreerd. Let wel: voor gehuwde vrouwen geldt dat zij uitsluitend geteld zijn met hun meisjesnaam.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toonde bij haar 200-jarig bestaan een aantal naamstrookjes van bekende en minder bekende mensen op haar jubileumsite; zie hier.

Jacoba Santema-Geertsma, geb. 18-5-1891, won. Baard 31, Baarderadeel;
Hendrik Geertsma, geb. 26-5-1893, won. Baard 54, Baarderadeel;
Sjoukje Geertsma-Vegelin, geb. 15-4-1911, won. Ureterp 61, Opsterland.

terug