Borst, de

Onderstaand treft u één of meerdere personen aan die met deze naam bij de volkstelling van 1947 werden geregistreerd. Let wel: voor gehuwde vrouwen geldt dat zij uitsluitend geteld zijn met hun meisjesnaam.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toonde bij haar 200-jarig bestaan een aantal naamstrookjes van bekende en minder bekende mensen op haar jubileumsite; zie hier.

Petronella Klazina de Borst-Alenburg, geb. 6-12-1872, won. Bomendijk 55, Rozenburg;
Margaretha (doorgestreept: Margot) de Borst, geb. 23-7-1889, won. Doorgangshuis 17, Apeldoorn;
Hesterina de Borst-Alma, geb. 29-8-1904, won. Dr. D. Bakkerlaan 64, Bloemendaal;
Charlotte F. de Borst-da Graça, geb. 22-5-1905, won. Rooseveltlaan 140-II, Amsterdam.

terug