Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Zuidersma < Zuidema
Zuidert
2007
Zuidersma 309 [kaart] [%kaart]
 
1947
Zuidersma 195 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 57
nederland 57 89 13 9 6 5 0 3 1 1 0 0 0 11
Friesland 89
Drenthe 13
Overijssel 6
Gelderland 1
Utrecht 3
Amsterdam 5
Noord-Holland 9
Noord-Holland totaal 14
Den Haag 1
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 1
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 11
totaal 195

volkstelling 1947