Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Stelwagen < Stelwage
Wagen, van der
Stelmaker
2007
Stelwagen 361 [kaart] [%kaart]
 
1947
Stelwagen 189 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 2
nederland 2 121 6 3 5 9 7 8 5 6 4 0 13 0
Friesland 121
Drenthe 6
Overijssel 5
Gelderland 6
Utrecht 8
Amsterdam 9
Noord-Holland 3
Noord-Holland totaal 12
Den Haag 5
Rotterdam 4
Zuid-Holland 7
Zuid-Holland totaal 16
Zeeland 0
Noord-Brabant 13
Limburg 0
totaal 189

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Friesland: Tietjerksteradeel 38, Leeuwarden 22, Idaarderadeel 17, Smallingerland 14, Doniawerstal 7, Utengeradeel 7, Rauwerderheem 5.