Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijntjes
< Rientjes < Rienties
Rientsma
Rintjema
2007
Rientjes 184 [kaart] [%kaart]
 
1947
Rientjes 144 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 2
nederland 2 6 0 12 88 3 0 3 11 7 3 0 5 4
Friesland 6
Drenthe 0
Overijssel 88
Gelderland 7
Utrecht 3
Amsterdam 3
Noord-Holland 12
Noord-Holland totaal 15
Den Haag 11
Rotterdam 3
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 14
Zeeland 0
Noord-Brabant 5
Limburg 4
totaal 144

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres