Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Preijker, de (y)
< Prijker, de < Prijcker, de
Prijdekker
2007
Prijker, de < 5
 
1947
Prijker, de 6 [provinciekaart]