Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Preijker, de (y)
< Prijker, de < Prijcker, de
Prijdekker
2007
Prijker, de < 5
 
1947
Prijker, de 6 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 0
Utrecht 0
Amsterdam 6
Noord-Holland 0
Noord-Holland totaal 6
Den Haag 0
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 0
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 0
totaal 6

volkstelling 1947