Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mirck < Murck
Merck
Mirkes
2007
Mirck 234 [kaart] [%kaart]
 
1947
Mirck 88 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 0 0 23 0 11 7 2 5 8 24 1 6 1
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 8
Utrecht 2
Amsterdam 11
Noord-Holland 23
Noord-Holland totaal 34
Den Haag 5
Rotterdam 24
Zuid-Holland 7
Zuid-Holland totaal 36
Zeeland 1
Noord-Brabant 6
Limburg 1
totaal 88

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres