Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Jansen
< Johannes < Johansen
Johannesma
Johannink
Joannes
Yohannes
2007
Johannes 511 [kaart] [%kaart]
 
1947
Johannes 233 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 85
nederland 85 4 15 27 26 15 6 14 25 4 5 0 2 0
Friesland 4
Drenthe 15
Overijssel 26
Gelderland 4
Utrecht 14
Amsterdam 15
Noord-Holland 27
Noord-Holland totaal 42
Den Haag 25
Rotterdam 5
Zuid-Holland 6
Zuid-Holland totaal 36
Zeeland 0
Noord-Brabant 2
Limburg 0
CBR 5
totaal 233

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres