Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobs
< Jacobi < Jacob
Jacobij (y)
Jakobi
Yacoubi
2007
Jacobi 607 [kaart] [%kaart]
 
1947
Jacobi 385 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 52 1 21 34 29 66 15 14 40 3 9 2 99
Friesland 52
Drenthe 1
Overijssel 34
Gelderland 40
Utrecht 15
Amsterdam 29
Noord-Holland 21
Noord-Holland totaal 50
Den Haag 14
Rotterdam 3
Zuid-Holland 66
Zuid-Holland totaal 83
Zeeland 9
Noord-Brabant 2
Limburg 99
totaal 385

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Limburg: Vaals 64, Kerkrade 13; Zuid-Holland: Bodegraven 35, Den Haag 14, Middelharnis 5; Friesland: Tietjerksteradeel 15, Hennaarderadeel 11; Noord-Holland: Amsterdam 29; Gelderland: Arnhem 20; Overijssel: Deventer 13, Markelo 13.