Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jaarsma < Jarigsma
Jaasma
Juursema
2007
Jaarsma 823 [kaart] [%kaart]
 
1947
Jaarsma 584 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 27
nederland 27 274 13 69 34 55 27 23 14 45 2 0 1 0
Friesland 274
Drenthe 13
Overijssel 34
Gelderland 45
Utrecht 23
Amsterdam 55
Noord-Holland 69
Noord-Holland totaal 124
Den Haag 14
Rotterdam 2
Zuid-Holland 27
Zuid-Holland totaal 43
Zeeland 0
Noord-Brabant 1
Limburg 0
totaal 584

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Friesland: Doniawerstal 37, Franeker 35, Leeuwarden 21, Dokkum 18, Gaasterland 16, Hemelumer Oldeferd 16, Idaarderadeel 16, Hennaarderadeel 11, Westdongeradeel 10, Workum 10, Oostdongeradeel 9, Sneek 9, Het Bildt 8, Lemsterland 8; Overijssel: Almelo 28; Gelderland: Apeldoorn 23; Noord-Holland: Amsterdam 55, Hilversum 23.