Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Idema < Iedema
IJdema (Y)
Ides
Idema Greidanus
2007
Idema 952 [kaart] [%kaart]
 
1947
Idema 566 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 125
nederland 125 55 138 75 43 19 26 9 14 24 1 0 11 26
Friesland 55
Drenthe 138
Overijssel 43
Gelderland 24
Utrecht 9
Amsterdam 19
Noord-Holland 75
Noord-Holland totaal 94
Den Haag 14
Rotterdam 1
Zuid-Holland 26
Zuid-Holland totaal 41
Zeeland 0
Noord-Brabant 11
Limburg 26
totaal 566

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Friesland: Kollumerland 15, Ooststellingwerf 12, Dantumadeel 9, Leeuwarden 8.