Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hengst < Hengst, den
Hengst, van
Hingst
Hengstman
Henst
2007
Hengst 523 [kaart] [%kaart]
 
1947
Hengst 291 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 3
nederland 3 89 0 20 0 9 54 6 5 44 6 44 5 6
Friesland 89
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 44
Utrecht 6
Amsterdam 9
Noord-Holland 20
Noord-Holland totaal 29
Den Haag 5
Rotterdam 6
Zuid-Holland 54
Zuid-Holland totaal 65
Zeeland 44
Noord-Brabant 5
Limburg 6
totaal 291

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Friesland: Wonseradeel 23, Bolsward 11, Leeuwarden 10, Dantumadeel 8, Ferwerderadeel 8, Sneek 7, Ameland 5, Workum 5.