Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Hansen
< Hansma < Hans
Hannema
Johannesma
Hensema
2007
Hansma 666 [kaart] [%kaart]
 
1947
Hansma 411 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 58
nederland 58 227 19 31 38 1 2 18 5 8 2 0 0 2
Friesland 227
Drenthe 19
Overijssel 38
Gelderland 8
Utrecht 18
Amsterdam 1
Noord-Holland 31
Noord-Holland totaal 32
Den Haag 5
Rotterdam 2
Zuid-Holland 2
Zuid-Holland totaal 9
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 2
totaal 411

volkstelling 1947