Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Gerritsen
< Gerards < Gerard (é)
Geraedts
Gerhards
2007
Gerards 1.341 [kaart] [%kaart]
 
1947
Gerards 984 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 2 0 28 30 25 8 42 17 146 23 0 37 626
Friesland 2
Drenthe 0
Overijssel 30
Gelderland 146
Utrecht 42
Amsterdam 25
Noord-Holland 28
Noord-Holland totaal 53
Den Haag 17
Rotterdam 23
Zuid-Holland 8
Zuid-Holland totaal 48
Zeeland 0
Noord-Brabant 37
Limburg 626
totaal 984

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres