Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Fieten
< Fietje (é) < Vietje
Fietjen
Fitié
2007
Fietje 103 [kaart] [%kaart]
Fietjé 7 [kaart] [%kaart]

totaal 110 [kaart] [%kaart]

 
1947
Fietje (é) 74 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 25
nederland 25 10 17 0 10 1 0 0 0 4 0 2 3 2
Friesland 10
Drenthe 17
Overijssel 10
Gelderland 4
Utrecht 0
Amsterdam 1
Noord-Holland 0
Noord-Holland totaal 1
Den Haag 0
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 0
Zeeland 2
Noord-Brabant 3
Limburg 2
totaal 74

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
Drenthe: Emmen 15, Borger 1, Smilde 1.