Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijk, van (y)
< Dijkstra (y) < Dijkema
Diekstra
Dikstra
Six Dijkstra
Swaving Dijkstra
2007
Dijkstra 23.510 [kaart] [%kaart]
Dykstra 109 [kaart] [%kaart]

totaal 23.619 [kaart] [%kaart]

 
1947
Dijkstra (y) 15.703 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 1718
nederland 1718 8441 517 1072 622 971 393 375 361 492 227 23 269 173
Friesland 8441
Drenthe 517
Overijssel 622
Gelderland 492
Utrecht 375
Amsterdam 971
Noord-Holland 1072
Noord-Holland totaal 2043
Den Haag 361
Rotterdam 227
Zuid-Holland 393
Zuid-Holland totaal 981
Zeeland 23
Noord-Brabant 269
Limburg 173
CBR 49
totaal 15703

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres

per gemeente
In Friesland de derde naam; in de hele provincie zeer veelvuldig behalve op de Waddeneilanden en in mindere mate in de zuidwesthoek. Ook in Noord-Holland frequent. Daarna in (westelijk) Groningen, gevolgd door Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant. Friesland: Leeuwarden 1240, Menaldumadeel 433, Oostdongeradeel 418, Dantumadeel 392, Franeker 340, Opsterland 334, Kollumerland 325, Tietjerksteradeel 312, Sneek 280, Achtkarspelen 264, Barradeel 263, Het Bildt 260, Heerenveen 260, Ooststellingwerf 254, Wonseradeel 226, Weststellingwerf 223, Smallingerland 197, Wymbritseradeel 186, Westdongeradeel 175, Harlingen 170, Ferwerderadeel 167, Leeuwarderadeel 161, Haskerland 156, Franekeradeel 138, Hemelumer Oldeferd 124, Baarderadeel 121, Workum 119, Lemsterland 117, Dokkum 107, Bolsward 105, Hennaarderadeel 104, Utingeradeel 100, Doniawerstal 93, Rauwerderhem 87, Gaasterland 65, Idaarderadeel 64. Noord-Holland: Amsterdam 971, Haarlem 210, Hilversum 100, Zaandam 49, Velsen 43, Den Helder 40, Heemstede 37, Alkmaar 37, Enkhuizen 36, Hoorn 36; Groningen: Groningen 460, Grootegast 93, Grijpskerk 84, Leens 73, Marum 70, Eenrum 53, Winsum 52, Zuidhorn 52, Hoogkerk 42, Delfzijl 40, Winschoten 35, Leek 34, Oldehove 34, Bedum 33, Ulrum 31, Haren 30, Appingedam 29. Zuid-Holland: Den Haag 361, Rotterdam 227, Leiden 46, Delft 42, Schiedam 39; Overijssel: Enschede 160, Almelo 84, Zwolle 58; Drenthe: Emmen 93, Assen 92, Odoorn 42; Gelderland: Arnhem 80, Apeldoorn 53, Rheden 49; Utrecht: Utrecht 143, Zeist 46; Noord-Brabant: Eindhoven 100, Tilburg 38; Limburg: Hoensbroek 30.