Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Dijken, van
< Dieken, van < Dieken
2007
Dieken, van 25 [kaart] [%kaart]
 
1947
Dieken, van 34 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 11
nederland 11 8 0 5 0 4 0 0 0 3 3 0 0 0
Friesland 8
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 3
Utrecht 0
Amsterdam 4
Noord-Holland 5
Noord-Holland totaal 9
Den Haag 0
Rotterdam 3
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 3
Zeeland 0
Noord-Brabant 0
Limburg 0
totaal 34

volkstelling 1947