Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Creusen < Crutzen
Crousen
Kreusen
2007
Creusen 316 [kaart] [%kaart]
 
1947
Creusen 212 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 201
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 0
Gelderland 0
Utrecht 0
Amsterdam 0
Noord-Holland 0
Noord-Holland totaal 0
Den Haag 0
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 0
Zeeland 0
Noord-Brabant 11
Limburg 201
totaal 212

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres