Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Cleven < Cleef
Kleven
Clevers
2007
Cleven 407 [kaart] [%kaart]
 
1947
Cleven 239 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 0
nederland 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 91 140
Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 6
Gelderland 0
Utrecht 0
Amsterdam 0
Noord-Holland 0
Noord-Holland totaal 0
Den Haag 1
Rotterdam 0
Zuid-Holland 0
Zuid-Holland totaal 1
Zeeland 1
Noord-Brabant 91
Limburg 140
totaal 239

volkstelling 1947

personen met geboortedatum en adres