Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruggeman (ü)
< Brugge, ter < Bruggen, ter
Brugge, ten
Koebrugge
Thörbrugge
2007
Brugge, ter 326 [kaart] [%kaart]
 
1947
Brugge, ter 322 [provinciekaart]

aantal naamdragers per provincie in 1947

Groningen 4
nederland 4 1 22 13 206 16 7 9 7 30 1 0 2 4
Friesland 1
Drenthe 22
Overijssel 206
Gelderland 30
Utrecht 9
Amsterdam 16
Noord-Holland 13
Noord-Holland totaal 29
Den Haag 7
Rotterdam 1
Zuid-Holland 7
Zuid-Holland totaal 15
Zeeland 0
Noord-Brabant 2
Limburg 4
totaal 322

volkstelling 1947