Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jansen
Weijer, van de / den (y)
< Jansweijer < Lanswyer

verklaring:
De familienaam Jansweijer is in 1967 ontstaan dankzij naamswijziging bij Koninklijk Besluit. Als argument voor naamswijziging gold dat de naam Jansen een te veel voorkomende naam is. In de nieuwe naam Jansweijer heeft deze familie de naam van echtgenoot/vader en echtgenote/moeder (Van de Weijer) gecombineerd.


kenmerken:
naamswijziging

naamswijziging

Nieuw gevormde namen bij een naamswijzigingsprocedure. Vaak betreffen het veranderingen van namen die associaties oproepen met 'onwelvoeglijke woorden' of scheldnamen, zoals Poepjes en Sukkel. Overigens hebben deze namen niets met de betekenis van deze woorden te maken.
Ook veel voorkomende namen als De Jong en Jansen kunnen wettelijk worden gewijzigd.

• [E. Loeb, Naam en recht. Praktische beschrijving van het naamrecht in Nederland, 's-Gravenhage 1990].
• [https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/].

afkortingen en bibliografische notaties: