Nederlandse Familienamenbank

Naam 

distinctie

Een aantal familienamen die op een -e eindigen, die normaliter als een zogenaamde stomme -e of sjwa wordt uitgesproken, hebben op zijn Frans een klemtoon op deze -e gekregen en in schrift zijn ze met een accent aigu (-é) gemarkeerd of -e is tot -ee verdubbeld of beide: -ée. Zo zijn aan Boeve de naamvormen Boevé, Boevée en De Boevé toegevoegd; naast Kokke is er een tak Kokké, vergelijk verder o.a. Robbe - Robbé, Krabbe - Krabbé, Kappe - Kappé - Kappee - Kappée, Hoebe - Hoebé - Hoebee - Hoebée, Schade - Schadé - Schadee, Grobbe - Grobbee - Grobbée, Happe - Happé - Happee - Happée, Klompe - Klompé. Vergelijk ook de naamvorm Dólleman bij Dolleman.
Tevens zijn hier vormveranderingen door toevoeging van een voorzetsel en/of lidwoord als 'distinctie' gekenmerkt, al hoeft de naamsverandering geen bewuste of opzettelijke keuze tot verdeftiging geweest te zijn. De oorspronkelijke naamvorm kan bij een notatie of registratie verkeerd geïnterpreteerd zijn. Zo komt de naam van een familie Van den Boogaard voort uit enkele generaties zonder voozetsel en lidwoord en zou het goed kunnen dat deze naam geen toponiem maar een patroniem bij Bo(r)g(h)ard betreft. Van Spronsen in het Westland is uit Spronksz ontstaan. Behalve een familie Van Eijsden die werkelijk uit Eijsden in Limburg komt is er een familie met deze naam die een voorvader heeft met het patroniem Heyesz. Bij de familienaam De Snoo dook het 'lidwoord' pas omstreeks 1700 op; daarvóór schreef men o.a. Snoo, Snoe, Snoij (vergelijk de familienaam Snoeij). In de familienaam De Ranitz is in de 18e eeuw na verheffing tot de adelstand aan Ranitz, van oorsprong de Duitse naam Ranisch, naar Frans model 'de' toegevoegd; het betreft hier derhalve het Franse voorzetsel de = 'van'. Zo is ook uit de Vlaamse naam Van der Schueren de adellijke naamvorm De van der Schueren voortgekomen.

afkortingen en bibliografische notaties: