Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Klomp
< Klompe (é) < Klompen
Klomp, van de / der
Klompjan
Klompien

kenmerken:
metonymische beroepsnaam
distinctie

specifieke componenten:

ee

distinctie

De elite (adel, patriciaat, academici) heeft zich in familienamen op verschillende wijzen gedistingeerd, zoals door vorming van dubbele namen (Beelaerts van Blokland, Alberdingk Thijm), door het latiniseren van achternamen (Hillenius, Hazewindus) en door het behouden van archaïsche spellingsvormen (Huydecoper, Wttewaall).

Hier wordt onder distinctie verstaan het veranderen van bestaande namen waardoor zij een chic tintje krijgen door toevoeging van accenten (klemtoonverandering), lidwoorden, voorzetsels en andere verfraaiingen, bijvoorbeeld Hoebée < Houben, Louwé < Louwe, De Snoo < Snoo(y).

afkortingen en bibliografische notaties: