Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bastiaansen
< Bas < Bas, de
Basjes
Bas, van der
Akbas
Baser

verklaring:
1. Kort eenstammig patroniem, kenmerkend voor Noord-Holland, op basis van de roepnaam Bas uit de voornaam Sebastiaan.
2. Bijnaam of beroepsnaam voor iemand, in het bijzonder een zanger, met een basstem.
3. Toename van de naam Bas is mede te danken aan immigratie uit Turkije, betreffende de naam Bas of Bas met een s-cedille, tevens een component in namen als Akbas, Baskaya, Baskan, Odabas, Kocabas, Demirbas, Saribas en Erbas.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Bas', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem beroepsnaam
Turkse naam andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix

Turkse naam

• Das türkische Familiennamensystem unterscheidet sich durch seine spezielle Entstehungsgeschichte vom deutschen (und von den meisten anderen europäischen). Anders als bei den historisch gewachsenen Familiennamensystemen wurden die türkischen Familiennamen Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts per Gesetz eingeführt, wonach jede Familie sich in relativ kurzer Zeit selbst einen Familiennamen aussuchen und registrieren lassen musste. Usw. [Mehmet Aydin, 'Türkische Familiennamen', in: DFD - http://www.namenforschung.net/id/thema/4/1 --- in het Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) zijn veel Turkse namen opgenomen].
• [Den Exter-2008 = Jak den Exter: Sen kimsin? Wie ben jij? Voorouders van verre, deel 3: Turkije. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2008].
• Turks / uitspraak en alfabet: https://nl.wikibooks.org/wiki/Turks/Uitspraak_en_alfabet

afkortingen en bibliografische notaties: