Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ma < Ma-Ajong
Mah
Mo

verklaring:
Chinese naam.


kenmerken:
Chinese naam

Chinese naam

• The exact number of Chinese surnames is unknown, but estimates range from four to eight thousand, and more than six thousand is a widely accepted figure. Perhaps only two thousand of those surnames are in use today, however, and most of those occur rarely, so that a majority of the Chinese people share a remakably small set of surnames ... [Mark Lewellen, 'Chinese family names', in: DAFN, vol. 1, p cii-cv].
• [Emma Woo Louie, Chinese American names. Tradition and transition, Jefferson (NC), 1998/2008, 230 p].
• Contrary to popular belief, a Chinese surname is very different from a Westerner's first name ... (zie verder bij de bibliografische informatie) [Serena Seng: Chinese surnames].
• [Ten Hove-2009].
• [Kuiken-2011 --- p 24-31: Kerngegeven geslachtsnaam; p 32-35: Kerngegeven eigennamen; p 146-147: De 99 meest voorkomende Chinese geslachtsnamen].
• [Kees Kuiken, Van Chens en Chans tot Poldermans. Chinese namen in het Nederlands en Nederlandse namen in het Chinees', in: Jb. CBG 66 (2012). p 177-178].
• Door de Nederlandse regelgeving wordt weliswaar goed gelet op het handhaven van de naamvormen uit het buitenland, te weinig heeft men zich daarbij verdiept in de naamstructuur. Naamsystemen kunnen van het Nederlandse voornaam-achternaampatroon verschillen. Het gevolg daarvan is dat hier namen als familienamen worden ingeschreven die dat helemaal niet zijn, louter omdat ze in de naamvolgorde op de plaats staan van de achternaam. Zo staat bij Chinese namen de familienaam voorop, gevolgd door een voornaam die uit één of twee delen bestaat. In Nederland leven nu mensen van Chinese afkomst die via Nederlands-Indië en Suriname hier terecht gekomen zijn. Velen hebben een drieledige naam als familienaam, omdat destijds de hele string als familienaam is geregistreerd, bijvoorbeeld Man A Hing, Wong Lun Hing, Wong-Loi-Sing, Tjon-Sien-Fat en Ongkiehong. In Nederland hebben sommige takken de toegevoegde individuele namen weer losgelaten en de naam gewijzigd in Man en Wong. Er is ook een tak van de familie Wong Lun Hing die zijn naam vernederlandst heeft in Van Wollingen (zie elders in dit artikel). Ook is wel alleen het tweede of derde lid van de persoonsnaamreeks abusievelijk als familienaam genoteerd, maar de indruk bestaat dat het uitzonderingen zijn. Het is op het eerste gezicht, ook met kennis van Chinese namen en rekening houdend met de mogelijke variatie, moeilijk na te gaan, omdat veel voornamen toch ook van oudsher als Chinese geslachtsnamen bekend zijn [Brouwer-2012].
• [William Man A Hing, 'Surinaams-Chinese namen in revisie', in: Wi Rutu 2 (2002), nr 2, p 20-26].
• [William Man A Hing, 'Chinese namen en Surinaamse genealogie', in: Wi Rutu 5 (2005), nr 1, p 16-22].
• [William Man A Hing, 'Vertaalperikelen bij Chinese namen', in: Wi Rutu 12 (2012), nr 1, p 55-56].
• Richtlijnen bij het sorteren van Chinese namen bij het CBG - plak in onderstaand veldje mbt. bibliografische notatie: Chinese namen CBG.

afkortingen en bibliografische notaties: