Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Roelofs
< Rollfs of Roelofs < Rolffs

kenmerken:
dubbele naam

specifieke componenten:

of

of

Een 35-tal namen in Nederland heeft het voegwoord 'of'. Het verbindt twee namen of naamsvormen, waarmee aangegeven wordt dat de naamdrager eertijds met de ene naam bekend stond, maar ook met de andere. Dat kwam natuurlijk wel vaker voor, maar bij een aantal van zulke twijfelgevallen zijn beide namen ook ingeschreven met het gevolg dat het nu in feite één naam is geworden.
In kwantitatieve volgorde: Rollfs of Roelofs, Heuker of Hoek, Jansen of Lorkeers, Dierickx of Diriks, Wissink of Geerdink, Cretz of Kretz, Olde Reuver of Briel, Elsjan of Wipper, Willems of Brilman, Hendriksen of Hendriks, Hamilton of Silvertonhill (hier waarschijnlijk het Engelse of = 'van'), Hagmole of Ten Have, Hekwolter of Hekhuis, Kivik of Beernink, Vennegoor of Hesselink, enzovoort.