Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bosmann
< Bosmeier < Bosmeijer

kenmerken:
adresnaam beroepsnaam

specifieke componenten:

meier geen affix

meier

• "De oorsprong van deze meijer-namen ligt in Noordwest-Duitsland. Boerenzonen uit deze streek zochten in de 18de en 19de eeuw hun heil in het economisch aantrekkelijke Nederland, waardoor zij bovendien konden ontsnappen aan de dienstplicht onder een heerschappij die zij niet steunden.
De -meijer-namen gaan terug op families die 'maiers' waren, dat wil zeggen beheerders of pachters, van de boerderijen die in het eerste deel van de familienaam zijn genoemd. De Brenninkmeijers zaten op de Brenninkhof in Mettingen. Clemens (1818-1902) en August Brenninkmeijer (1819-1892) reisden aanvankelijk rond als marskramers voordat zij in 1841 in Sneek de firma C. & A. Brenninkmeijer oprichtten. Het begin van het succesverhaal van C&A.
De eerste van de familie Lanfermeijer die naar Nederland kwam, was Johann Hermann Lanvermeier. Hij was afkomstig van de Lanverhof te Holte (Osnabrück), de boerderij bij 'die Holter Landwehr', bij een verkoping in 1894 'die Lanvermeijer's Stätte' genaamd. Lanver- is afgeleid van Landwehr, een opgeworpen dijk ter verdediging van het land."
Ook de sporen van andere -meijer-namen leiden veelal naar de omgeving van Osnabrück of Hannover.
[L. Brouwer, 'Brenninkmeijer, Duermeijer, Hagemeijer, Kosmeijer, Lanfermeijer, Lintmeijer, Masmeijer, Tiemeijer ... In welke contreien vinden deze namen hun oorsprong?' in: OT kalender 12-2-2000].
• [Jan M. Spendel, Het Meiernamenboek. Verzameling van meer dan 2800 meiernamen met hun betekenis, Zwolle 2002].
• "Die gegenwärtig für schulte und meier faßbare Bedeutung 'großer Bauer' reflektiert die sozio-ökonomischen Folgen der mittelalterlichen Grundbesitzorganisation. Der in lateinischen Quellen als villicus bezeichnete Bewirtschafter des Haupthofes, der innerhalb der hochmittelalterlichen Villikationsverfassung für die Ablieferung der Abgaben an den Grundherrn und für die Wahrung von dessen Rechten gegenüber den hofhörigen Bauern verantwortlich war, wurde in Ostwestfalen meier (< lat. maior villau), im übrigen Westfalen jedoch schulte (< germ. *sculdhetio, das seit dem frühen Mittelalter zur Kennzeichnung recht unterschiedlicher Amtsfunktionen herangezogen wurde) genannt. Auch wenn sich mit Weiterentwicklung und Auflösung der Villikationsverfassung die Funktionen der villici veränderten, so blieb ihnen doch noch genug an Aufgaben, Autorität und Sozialprestige bis zum Ende der alten Grundherrschaft erhalten. (...) "Anders als Schulte ist Meier häufig Zweitglied anthroponymischer Zusammensetzungen..." [G. Müller, 'Schulte und Meier in Westfalen', in: Germanistische Linguistik (1993), Heft 115-118, p 351-372 (urspr. in: Gedenkschrift für Heinrich Wesche, Neumünster 1979)].
• [dtv-Atlas Namenkunde, p 133].
• [Kunze-2005, p 138].

afkortingen en bibliografische notaties: