Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tel
< Tell < Tell van Witzenburg
Telljohann

kenmerken:
andere taal

specifieke componenten:

geen affix ll

ll

Voor enkele medeklinkers geldt dat zij aan het eind van een woord langer aangehouden werden en in het verleden daarom ook wel dubbel geschreven werden en in het Duits en het Engels nog steeds dubbel geschreven worden. Vergelijk bijvoorbeeld de familienaam Ball als variant van Bal, waarbij ook sprake kan zijn van een Duitse of Engelse naam aangezien het zelfstandig naamwoord bal in het Duits en het Engels Ball/ball geschreven wordt.

Top 11 van namen die op dubbel-ll eindigen in Nederland:
1. Van de(r) Poll
2. Moll
3. Van Well
4. Schell
5. Poll
6. Van Hall
7. Boll
8. Gill
9. Van Mill
10 / 11. Nell / Poell

• Het meervoud van dak is daken geworden ipv. dakken. Waarom is het meervoud van bal dan niet niet balen? Dat komt doordat bal, ook in het enkelvoud, een lang aangehouden medeklinker heeft, die in het Engels en het Duits nog geschreven wordt: ball [Marc van Oostendorp, 'Hoe dakken tot daken werd', in: Onze Taal 87 (2018), nr 6, p 32].
• [Leendert Brouwer, 'Duitse familienamen in Nederland', in: Gen.Magazine 26 (2020), nr 4, p 36-41 --- https://pure.knaw.nl/ws/portalfiles/portal/59061109/pdf_Leendert.pdf].

afkortingen en bibliografische notaties: