Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Cocq, de
Coq, le
Lecocq
< Cocq, le < Cocq d'Armandville, le

kenmerken:
adresnaam metonymische beroepsnaam metafoor
andere taal

specifieke componenten:

le

le

• "Bovendien zijn Laga(e) en vermoedelijke varianten op hun beurt wellicht in verband te brengen met familienamen als Lega, Legai, Legay en Legaye, die allemaal uit de Brusselse telefoongids opgetekend werden. De le/la-wisseling is in familienamen immers zeer gewoon blijkens naamsparen als Lechat/Lachat, Leconte/Laconte, Lef?re/Laf?re, Legrand/Lagrand, Lemaire/Lamaire, Lepage/Lapage, Lep?re/Lap?re, Leroy/Laroy e.d. In het eerste element van de familienaam Laga(e) blijkt dus het Franse bepalend lidwoord te schuilen (...)" [W. Beele, 'De familienaam Laga(e)', in: Naamkunde 8 (1976), p 126-127].

afkortingen en bibliografische notaties: