Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Housen
< Ingen Housz < Ingenhoes
Hous, d'
Ingenhousz

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

in gen

in gen

In de streektaal van zuidoost Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland kan de voorzetsel-lidwoordcombinatie 'in de(n)' in woonplaatsbepalingen 'in gen' worden.

• Zulke veldnamen (met voorzetselbepaling) schijnen bijzonder talrijk te zijn in Zuid-Limburg (o.a. Aan de Kerk, te Geulle). Dergelijke voorzetselbepalingen zijn aldaar ook zeer gewoon, als het znw. het land zelf aanduidt, bv. Op den Drees. Het is bekend dat het bepaalde lidwoord aldaar na voorzetsel en voor plaats- en zaaknamen vaak optreedt in de vorm gen. Zo ook in veldnamen, bv. In gen Dal [Sch?nfeld-1980, p 126].
• Bezeichnend f?r das Land zwischen Rhein und Maas (Limburg, z.T. Gelderland - Aachen, J?lich, Niederrhein) sind die Namen mit vorgesetztem Ingen- (= in dem) und Angen- (= an dem) wie Ingenbroich, Ingenohl, Ingendael, Ingenhaag, Ingebos, Ingenkamp, Ingarden, Ingenhove, Angenendt [Bach-1952, I-1, p 487].
• Bijzonder interessant voor de karakteristiek lijkt mij het gebruik van het lidwoord gene. In afwijking van bv. Heinrichs (e.a.), mede na kennis genomen te hebben van de afweging bij Wynants, geloof ik nog steeds dat dit woord identiek is met nl. gene (hgd. jener). Het komt nl. vrijwel alleen voor na voorzetsels in een locale betekenis maar dan toch ook weer niet in alle gevallen. (...) Terloops zij opgemerkt dat dit systeem aanleiding heeft gegeven tot persoonsnamen van het type Aangenent en Ingenhousz. Deze hebben echter de eigenaardigheid dat achter de beginvocaal niet n+g maar [fonetisch teken voor ng-klank] volgt ... [A. Weijnen, 'Een stap naar de oostgrens van de zuidoostelijke dialecten', in: Feestbundel D.P. Blok, Hilversum 1990, p 371].
• [Jan Segers, 'Het gen-partikel in plaats-en familienamen', in: Veldeke Jaarboek (2008-2009), p 92-97].

afkortingen en bibliografische notaties: