Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Sormani

kenmerken:
andere taal

specifieke componenten:

i

i

Een aantal zogenoemde humanistische namen hebben eertijds de Latijnse uitgang -i of -y gekregen. Maar inmiddels is de Nederlandse namenvoorraad onder andere aangevuld met vele Italiaanse namen met de uitgang -i(e). Momenteel telt de namenvoorraad bijna 35.000 namen die op -i eindigen en waarvan de herkomst divers is; vergelijk Ahmadi uit Afganistan, Demirci uit Turkije, Loukili uit Marokko, Abdullahi uit Somali?.
Tot de humanistennamen worden de volgende namen gerekend (de eerste vijftien): 1. Nicolai (+ Nicola?, Nicolaij), 2. Jacobi, 3. Petri, 4. Philippi, 5. Sijbrandij (+ Sijbrandi, Sybrandi, Sybrandy), 6. Alberti, 7. Pauli, 8. Fabrie, 9. IJpeij (Ypeij, Ypey, IJpey), 10. Matheij (Mathey), 11. Martini, 12. Manni, 13. Conradi, 14. Lucardie, 15. Roberti. Op Fabrie na zij al deze namen patroniemen.

Naamkundige literatuur:
• "Talrijk zijn daarnaast de voorbeelden waarbij valt te constateren dat men bij de vervanging (van het suffix van de basisnaam) niet -us of -ius heeft gebruikt, maar de Latijnse genitief -i, bij voorbeeld in Abels > Abeli, Gerbrands > Gerbrandi, Sybrands > Sybrandi. (...) Tenslotte wijs ik nog op de verandering van -i in -ie, op te maken uit de namen Albertie naast Alberti, Casparie naast Caspari, Gualtherie naast Gualtheri, Hildebrandie naast Hildebrandi en Odolphie naast Odolphi. Of namen met -y in plaats van -i zoals Gerbrandy naast Gerbrandi, Jacoby naast Jacobi, Koenrady naast Koenradi en Ludolphy naast Ludolphi, hier ook bij horen is de vraag, want het kan ook om eenvoudige spellingsvarianten gaan, omdat de schrijfwijze y voor i in open lettergreep lange tijd vrij gebruikelijk is geweest" [Rentenaar-2003, p 101, 110].

afkortingen en bibliografische notaties: