Nederlandse Familienamenbank

Naam 

ee

Namen eindigend op -é, -ee en -ée zouden op Franse herkomst kunnen duiden, zoals Serné en Sernee, maar er zijn ook heel veel van deze namen die teruggaan op Nederlandse namen op een stomme -e of eventueel op -en en die (aan het begin van de 19de eeuw) bewust verfranst zijn.
In de Nederlandse Familienamenbank zijn de naamsvormen met -é vaak als lemma samengenomen met de vormen zonder accent aigue: Boere (é), Boeve (é), Bodde (é), Kokke (é), Robbe (é), Krabbe (é); en ook -ee met -ée: Brussee (ée), Visee (ée), Lancee (ée), Devilee (ée).

• Pieter Hoebée, oprichter van de scheepswerf Hoebée in Dordrecht, aldaar in 1792 geboren, was afkomstig uit een familie Houben (spreek uit: Hoeben) uit Belgisch Limburg. Naast de vorm Krabbé kennen we de vorm Krabbe, en die vorm zonder accent aigue treffen we in de 15e eeuw in Drenthe aan (Herman Crabbe, Roden ca. 1450; Willem Bavinge alias Crabbe, Sleen 1452). Zo hebben we verder kunnen constateren dat Willem Grobbee (Amsterdam 1763-Dalfsen 1812) een zoon was van Jan Arent Grobbe, en Johan Jacobus Janzee (geb. Middelburg 1785) een zoon van Teunis Janszee of Janse.
In de Bataafs-Franse tijd was er bijzondere aandacht voor de familienamen. Niet alleen werden mensen die nog geen naam hadden in de gelegenheid gesteld er een aan te nemen, ook werden veel namen die op een stomme -e eindigden her en der verfranst, zodat de klemtoon veranderde en de naam met accent -é of met dubbel -ee werd geschreven.
Daarnaast waren er ook wel Franse namen die oorspronkelijk eindigden op -(i)er of -et en nu eveneens met -é of -ee werden geschreven; vergelijk Bleuzé (Bleuzet), Bommeljé (Bommiller), Boljé (Bolier).
[L. Brouwer, in: Onze Taal taalkalender 2007].

afkortingen en bibliografische notaties: