Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruin, de
< Bruijn, de (y) < Bruijne, de (y)
Bruijn (y)
Debruijn (y)
Bruijn Kops, de (y)
Bruijn, le (y)

verklaring:
De familienaam De Bruijn of De Bruyn gaat evenals de moderne versie De Bruin in de eerste plaats terug op een bijnaam voor iemand met bruin haar of een bruine teint. Maar uit genealogisch onderzoek blijkt dat er ook een familie De Bruijn is voortgekomen uit het patroniem Bruintjes bij de voornaam Bruin(tje), uit de van origine Germaanse persoonsnaam Bruno, welke persoonsnaam overigens eveneens 'de bruine (man)' betekende.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'De Bruijn', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adjectief patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

de ij-y

de

1. Bepaald lidwoord.
2. Het Franse voorzetsel de = 'van'.
Bij een aantal namen is lidwoord of voorzetsel met het grondwoord samengetrokken, al dan niet met weglatingsteken.

• "Wanneer het grondwoord met een h begint (hond, haas, haan, hoen) versmelt het voorafgaande lidwoord soms met het grondwoord: familienamen Dhondt, Dhaese, Dhaen, T'Hoen. Dergelijke samengetrokken, proclitische vormen zijn vanzelfsprekend eveneens een westelijk verschijnsel, aangezien ze de aanwezigheid van een lidwoord vooropstellen. Clitisering van het lidwoord 'de' is uitsluitend een Vlaams verschijnsel. (...) In tegenstelling tot zijn masculiene/feminiene tegenhanger 'de' wordt het onzijdige lidwoord 'het' zowel in Nederland als in Vlaanderen in familienamen geagglutineerd met het grondwoord, b.v. 't Hart, 't Hooft, 't Hoen (...)" [Marynissen-1999, p 26].
• C'est la pr?position la plus courante en fran?ais; elle marque g?n?ralement l'origine. Lorsqu'il s'agit d'un nom noble, le toponyme d?signe la propri?t?. Le de n'est pas le signe n?cessaire pour marquer un nm noble ancien (dans le Sud-Est beaucoup d'anciennes familles nobles ne portent pas le de). Un certain nombre d'anoblissements modernes se sont faits sans addition du de: barons Empain, Lambert, Notomb..., comte Maeterlinck, etc. On la rencontre le plus souvent avec un nom de lieu: Deroubaix, Deli?ge, Demarche, Despa, etc. La pr?position peut se trouver avec des noms communs topographiques, souvent sous la forme contract?e du: Dubois, Dupont, Dufour, etc. Delafontaine... ?galement avec des noms de maisons, d'enseignes: Ducoq, Dusoleil. La pr?position peut avoir gard? la forme dialectale di: Dispa, Dissewiscourt... La forme wallonne de l'article contract? d? 'du' est souvent ?crit? de; ainsi la forme Depr? (Deprez) peut donc correspondre ? Dupr? ou ? Despr?s. Dans quelques noms, la forme du se trouve devant un f?minin: Duchauss?e... Parfois la pr?position est ?lid?e et l'apostrophe est not?e: D'Hainaut, d'Harbeng, D'Hernoncourt... Formes plurielles: Deschamps... [DNFBR, p 38, 208, 291].

afkortingen en bibliografische notaties: