Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Tigchelaar
< Tegelaar < Tegeler
Tegelaers
Teegelaar

kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

aar geen affix

aar

Over het algemeen bestaat de groep namen op -aar uit drieledige beroepsnamen en herkomstnamen. De meest voorkomende namen op -aar in Nederland zijn:
1. Molenaar
2. Wagenaar
3. Vogelaar
4. Metselaar
5. Ketelaars
6. Ketelaar
7. Tichelaar
8. Hagenaars
9. Tollenaar
10. Buitelaar
11. Tigchelaar
12. Tesselaar
13. Moolenaar
14. Hoevenaars
15. Tempelaars
16. Tegelaar
17. Berkelaar
18. Leijenaar (y)
19. Hollaar
20. Kempenaar.

• "Het merendeel van de nomina op -er(e) uit het Corpus Gysseling zijn nomina agentis die zijn gevormd met het Latijnse leensuffix -ârius. Dit al in het Westgermaans erg produktieve woordvormingsprocédé leverde in het Middelnederlandse lexicon enkele honderden persoonsaanduidingen op mnl. -er(e) en -aere op. Omwille van de zware klemtoon op de eerste syllabe verzwakte -aere in tweesyllabige woorden meestal tot -ere, bijv. mnl. poortere, vindere enz. Bij de drie- of meerlettergrepige nomina is het aan het Latijn ontleende suffix doorgaans overgeleverd als -aere, bijv. mnl. makelare, mordenare enz." Voetnoot: "In het 13de-eeuwse Hollands is de slotsjwa van de substantieven op -ere in ca. de helft van de gevallen geapocopeerd, bijv. ridder, rudder. In het Vlaams daarentegen heeft de -e-apocope (tot op heden) niet gewerkt, maar heeft meestal syncope van de sjwa in de middelste syllabe plaatsgehad, bijv, riddre, ruddre." [A. Marynissen, 'Het -s-meervoud in het vroegste ambtelijke middelnederlands', in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (1994), Bd. 40, p 66].

afkortingen en bibliografische notaties: