Nederlandse Familienamenbank

Naam 
IJzendoorn, van (Y)
< IJzendoorn (Y) < Izendoorn
IJzelendoorn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• IJzendoorn, (van); Yzendoorn:  PlN IJzendoorn (G). 1580 van Ysendoorne, Bg.; 1606 Jacques van Ysendoorne (DF XVIII).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: