Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Wolters
< Wouters < Wouterse
Wauters
Wouts
Wouter
Wouters van den Oudenweijer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Geografie komt overeen met de isoglosse koud-kold [J. Stroop, 'Namen, appellatieven en fonologie', in: Taal en Tongval 45 (1993), nr 1, p 20-25].
• Willaem Wouters soen, rekening van Enghebrecht, rentmeester van Noordholland 1317 [Rek. Grafelijkheid van Holland-1, p 14].
• Wouter Wouters zoon, schepen van 's-Gravenzande, 1345 (archief van het klooster Bethanië in 's-Gravenzande); Dirck Wouters zoon, Den Haag 1511 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 86, 218].
• Ghisebrecht Woutersz, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Joannes Cornelius (Neelis) Wouters, ged. Beek 1765; zoon van Joannes (Jan) Wouters / Wolters / Wauters, ged. Beek 1721; zoon van Petrus (Peter) Wouters, geb. Spaubeek 1695; zoon van Jacobus (Sjaak) Wouters / Wolters, geb. Groot Genhout-Printhagen 1667; zoon van Walter Jacobus Walteri alias Wouters, geb. Groot Genhout-Printhagen voor 1620, ovl. 1683, gebruikte na 1655 de achternaam Walteri niet meer, alleen nog Wouters; zoon van Jacobus (Jacob) Odekercke alias Walteri of Wouters, verm. geb. Beek ca. 1595, ovl. Beek 1668, won. te Groot Genhout; zoon van Walter (Walterus, Wouter) Odekercke, in het midden van de 16e eeuw koster in de St. Martinuskerk te Beek [Paul Mennens, 'Wouters-limonade, een van de vijftig limonadefabrieken in Zuid-Limburg', in: Becha 27 (2014), nr 2, p 28-32].
• Michaelis Wouters, huw. Baarle-Nassau 1671 [G.F. Wouters, Ons voorgeslacht krijgt een gezicht. Familie Wouters, Roosendaal 1994; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 2, p 36].
• Adrianus Michaelis Wouters, ged. Baarle-Nassau 1679 ['Wapenregister', in: GEM 25 (2017), nr 4, p 30].
• [G. Rijsdorp, Het geslacht Wouters, Riesdorp, Reijsdorp en Rysdorp, vier namen voor hetzelfde geslacht, Zelhem, 1978].
• Deze naam is in België in 1999 nummer 9 op de lijst van de meest voorkomende familienamen ['Meest gehoorde namen in België', in: De Standaardtaal, bijlage van De Standaard 6-3-2001, p 7].
• Wouters, (de); (de) Wauters, Woutters, Wouterse(n), Woucters, Waters, Watter(s), Wolter(s), Woters, Walther, Walter(s), Valter(s), Welter(s), Welther, Woltjer, Woitter, W(e)yters, W(e)ijters, Vouters, Waulter, Waultre, Wouterszone, Uyter, Uters, Uytters, Uyttré:  Patr. Germ. VN wald-hari "heerser-leger": Waldhar, Walthari (Fm.), Walterus, Woutra (GN). 1340 Jan Welter, Tn. (C.BAERT); 1373 Hannin Wouters, Ip. (BEELE); 1382 Willem Wouters wijf, Tielt (DEBR. 1970); 1454 Walter vander Heyden = 1456 Wouter..., Ht. (ROEL. 1951); 1635 Walterus Welterssen, Schelle (MAR.).  [WFB2]
• Wouters, Wouterse(n), Wauters: Patr. Germ. VN wald-hari `heerser-leger': Waldhar, Walthari (Fm.), Walterus, Woutra (GN). ±1300 Michael filius Walteri = 1339 meester Michiel Wouters sone; 1381 Jan Wouters, Willem Wouters, Hontenisse (DEBR. 1999); 1420 Hughe Wouter Wouters zoens zone, Arnemuiden (PARM.); 1454 Walter vander Heyden = 1456 Wouter ..., Hasselt (WF); 1475 Adrianekin Wouters, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: