Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Water
< Wasser < Wasserman
Wasscher
Bronwasser
Waser
Wesser

verklaring:
1. Beroepsnaam bij het werkwoord wassen:
- Man die vuil goed wast.
- In de wol- en lakenbereiding: degene die door spoelen en wassen de wol ontdoet van onzuiverheden of de lakenbereider die het geweven wollen laken wast om het te vollen.
- Daarnaast kan mogelijk rekening gehouden worden met de betekenis wassen: met was bestrijken of doortrekken om iets glanzend of ondoordringbaar te maken (vgl. WNT).
2. Als van oorsprong Duitse naam een equivalent van (Van de) Water: metonymische beroepsnaam voor een waterman of adresnaam voor iemand die aan het Water woont.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Wasser', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

er geen affix