Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Vos < Vos, de
Vossen
Voss
Fuchs
Vosman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "Een tweede reeks diernamen die in familienamen voortleven, wordt zowel in westelijk Vlaanderen als in het westen van Nederland gecombineerd met een lidwoord, nl. De Wolf, De Vogel, De Leeuw, De Haan, De Vos, De Haas. Drie ervan wisselen in Nederland af met de lidwoordloze vorm, die er ongeveer even frequent is: Vos/De Vos, Vogel/De Vogel, Wolf/De Wolf. Maar daar staat tegenover dat de namen De Haan en De Haas in Nederland veel frequenter zijn dan Haan en Haas en dat er maar weinig Nederlanders zijn die Leeuw heten, terwijl De Leeuw een hele gewone Nederlandse familienaam is" [Marynissen-1999, p 22].
• [Dieter Kremer, 'Wortforschung und Namenetymologie', in: Namenkundliche Informationen (2008), nr 93-94, p 25].
• [Haeserijn-1954, p 169].
• [Claes-1983, p 142].
• [W. van Langendonck, 'De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt', in: Naamkunde 10 (1978), p 111].
• Vos: patroniem uit Fos [R.A. Ebeling, 'De familienamen van Schiermonnikoog in 1947', in: Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter, 1979, p 86].
• Clays Vos, Noordwijkerhout 1369 [Spiegel, van der-2013, p 189].
• Jan Vos ten Hole, te Sleen en Erme ca. 1450 [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 67].
• Jan Toenisz Vos, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 70].
• Jacob Voss, Zutphen 1593 (kramersgilde) = Jacob Voos, Zutphen 1596 = Jacob Vos, 1609 [Galema-2000, deel 1, p 139].
• Vos vader van Vos van Vossenberg, 1610 [S.A.C. Dudok van Heel, 'Heereman van Zuydtwijck', in: Jb. CBG 47 (1993), p 47].
• Hendrick Jans Vos, geb. Hoogeveen ca. 1625 [Richard Touw & Marijke Touw, Spoor van de Vos, Voorthuizen 2018].
• Cornelis Adriaensz Vos, Zijpe 1645, pachter van boerderij De Vos [Dekker-1986 (Zijpe), p 357].
• Jan Vos, doop kind te Meeuwen 1700 [Dtb Meeuwen, p 117].
• Wilhelmus Vos (Ooy Zevenaar 1733-Bemmel 1814) [Willem Rasing, 'Hentje Nuij, de kapper', in: Ganita Mare 24 (2017), nr 1, p 22-25; met kwartierstaat].
• Jan Aaltsen Vos en Willem Aaltsen vulgo Vos, bij de doop van hun kinderen Ermelo 1745 [Hazeu-van Veldhuizen-1984, p 25]
• Voorbeelden van vernoeming inclusief achternaam: Jan Harms Oelen Schonewille (vernoemd naar grootvader van moederszijde); zoon van Harm Alberts Schonewille; zoon van Albert Schonewille, 1678 Hoogeveen. Uit een eerder huwelijk had Harm Alberts eveneens een zoon naar zijn schoonvader vernoemd: Hendrik Vos Schonewille, van wie bijna alle Hoogeveense Vossen afstammen. Deze werd Oldevos genoemd ter onderscheid van zijn zoon Hendrik Jongevos; een andere zoon werd zelfs Hendrik Tweede Jongevos genoemd ['Oelens voortrekkers uit Hollandscheveld naar Amerika', in: De Veenmol 8 (1991), nr 4, p 205].
• Jan Jans Schrör, uit Oldenborgerland, huw. Gasselte 1760 & Annechien Jans (dochter van Jan Beerents & Grietjen Roelofs). "Deze familie neemt de naam Vos aan en practisch alles wat de naam Vos draagt in onze buurt stamt hier vanaf" [L. Dussel, 'Waar maken wij ons dik om!', in: Op 't Spoor. Historische Vereniging Gasselte 3 (1994), p 22].
• Annegien Jans Vos huwde te Gasselte met de uit Duitsland afkomstige Johan Schrör (1723-1760). Nakomelingen namen de naam Vos aan [J. Vos, Het geslacht Vos 1660-1995 uit Gasselterboerveen (gemeente Hasselt), Emmen 1995; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 1, p 15].
• [H.J.S.M. Broers, 'De familie Vos te Brunssum. Een geslacht van voorname jonkers', in: Bron van Brunsham, deel 1, Brunssum 1993, p 27-32].
• [H.J.S.M. Broers, 'De ridderschap van het Land van Valkenburg en het geslacht Vos uit Brunssum in de zeventiende eeuw', in: Virtus 2 (1994-95), p 34-41].
• Eigenaar brouwerij De Vos [B.J. de Groot, 'Leven in de Leerdamse brouwerij', in: Stad en Graafschap Leerdam 5 (1985), nr 1, p 13].
• [A.J. van der Valk, 'Repertorium op de grafelijke lenen in Naaldwijk', in: OV 38 (1983), p 435].
• Goichen Hendriks Vos (ca. 1625-na 1682) te Giethoorn [K. Kruithof, Genealogie van het doopsgezinde geslacht Vos uit Giethoorn, Maassluis 1993; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 69].
• Voorouders: Albert Roelfs (1731-1773) & Abeltje Boukes Vos (1734-1803), huw. Farnsum 1756 ['Wapenregister', in: Jb. CBG 65 (2011), p 224].
• Lambert Vos (Angeren 1788-Gendt 1860) [Willem Rasing, 'Kwartierstaat van Maria Johanna Theodora Rianne Gelsing, Gendt 19 juli 1962', in: Ganita Mare 24 (2017), nr 3, p 16-17].
• Jurjen Jurjens, arbeider, woonachtig in de omgeving van Ter Apel en Emmen, nam begin 1800 de naam Vos aan, mede voor zijn kinderen Jan Tijen Jurjens (1798-? ) en Jan Jurjens (1783-1846) [H.R. van der Woude, Genealogie Van der Woude/Veenwouden, Zuidlaren 1999. Bijlage: Stamreeks Vos-Van der Woude-Hielkema; Bedrijfsarchief van de Scheepswerf J. Vos & Zn., Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen].
• Jacob Jacobs Vos (Lioessens 1783-1838); zoon van Jacob Martens & Neeltje Dirks [Atze Glas, 'Kwartierstaat van Ingrid Marianne de Vries', in: De Sneuper 23 (2009), nr 93/3, p 145].
• [W. Brinkman & G.J. Dijkstra, 'Hermann Friedrich Wilhelm Voss alias Willem Vos', in: Ts. Beilen 21 (2009), nr 2, p 11-22].
• Meijer Hartog Vos (Dalfsen 1790-Almelo 1878) = Meir b. Hirts [Talmoed Touro Almelo 1845, p 96].
• [K. Vos, Familie Vos, een oud-Hunsingo-er geslacht. Voor- en nageslacht van Pieter (Jans) Vos, Warffum 1862-Arnhem 1948, Assen 1981].
• [R. Vos, In oirconde der waerheyt. Groningse families Vos in de 17e en 18e eeuw, Gouda 1994; vgl. Genealogie-CBG 1 (1995), nr 3, p 70].
• [R. Vos, Nageslacht van Reijntje Jacobs Vos, wedman te Westernieland, Gouda 1975].
• [R. Vos, Het nageslacht van Roelf Jelkes Vos, Bedum 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 4, p 93].
• [R. Vos, Duizend voorouders van Wendela Marijke Vos, Gouda 1978].
• [R. Vos, Voetspoor in de tijd. Jounalistieke documentaire over voorouders van een Goudse kapster (Wendela Marijke Vos), Gouda 1985].
• [H.W. Hammer, De voorouders van Jan Vos en Anna Oudman, Apeldoorn 1979].
• [J.L. Braber, Kwartierstaat Braber-Vos, Dreischor 1983].
• [Kwartierstatenboek Bommelerwaard, p 314].
• Vos, (de); Voss, (de) Vosse, Vosch, Vossius:  BN naar de naam van het dier, de vos. BN voor een sluwerd of een roodharige. Of huisnaam. Voss is Ndd. Vossius is een latinisering. 1222 Danielem Vulpem, Heule; 1261 Waltero dicto Vos, Har. (DEBR. 1980); 1348 Jhan de Vos (DEBR. 1971); 1382 Jan die men seide de Rode Vos, Geluwe (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Vos, (de); Voss: BN naar de diernaam vos, voor een sluwerd of een roodharige. 1292 wi Ghelnoet die Vos, Hulst; 1326 Glorie Henrix Vos dochter, Hulst; 1355 Jan de Vos priester, Ossenisse (DEBR. 1962, 1999); 1311 Jacob die Vos, Aardenburg (HAES. 169); 1495 Pieter de Vos, Aardenburg (VAN VOOREN 32).   [WFZ]
• Zie VOS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: