Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Visser
< Visscher < Visschers
Canter Visscher (-)
Fischer
Visker
Mendes Visscher

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Roemer Visscher (1547-1620), schrijver en humanist in Amsterdam, vader van Maria (1594-1649) en Anna (1584-1651) [Vgl. Paul Spies e.a., Het Grachtenboek, Amsterdam/Den Haag 1993].
• 1. Roemer Pietersz Visscher (1547-1620), koopman en letterkundige. 2. Claes Jansz Visscher, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; waarschijnlijk de grootvader van de bekende graveur Claes Jansz Visscher (1586-1652) [Dillen van-1941, p 69, 75].
• Claes Jansz Visscher, alias Claes molenaer, waterscheepsman, 1574 te Amsterdam; familie woonde in verschillende huizen 'in de Visscher' [I.H.v.E., De familie van de plaatsnijder Claes Jansz Visscher, in: Mb. Amstelodamum 77 (1990), nr 4, p 82].
• Jan Claesz Visscher, gildemeester timmerliedengilde Kampen 1682 [Kolman-1993, p 405].
• Heijmen Gorris, visserman, wonend aan de Somerdijck, Oosterwolde; vader van Gorris Heijmens (Oosterwolde 1705-1768); vader van Heijmen Gorris, ged. Oosterwolde 1735, visser, vest. te Elburg; vader van Brand Heijmens Visscher (Oosterwolde 1767-Elburg 1850), nam in 1813 te E. de naam Visscher aan; nazaten oefenen tot ver in de 20e eeuw dit beroep uit [W. van Norel, 'De familie Visscher', in: Arent thoe Boecop (1996), nr 60, p 7-16].
• Cornelis Visscher, Broek in Waterland 1742 [PQ Broek in Waterland 1742, p 402].
• Dirk Helmigszn Visscher (Genemuiden ca. 1748-Sliedrecht 1821) [A. Koorevaar & Arie Verhoef, 'Genealogie', in: Med. Hardinxveld-Giessendam 39 (2017), nr 1, p 22-29].
• Gerrit Visscher, landbouwer, huw. Hattem 1776 [Van de Vosse-1998, p 122, nr 172].
• Adaptatie door spelling: (Johann) Philipp Wilhelm Fischer, geb. Lingen (Dld.), huw. Veldhausen 1825; vader van Hein Visscher (Veldhausen 1833-Westerbork 1903); vader van Herman Visscher (Westerbork 1860-Assen 1947) [Wierts-1975, p 179-182].
• "De familienaam Visscher ontstond in het begin van de 19e eeuw, nadat eerst nog de achternaam Van (der) Nes werd gebruikt. Vissers kwamen echter niet in het geslacht voor, wel dagloners en landarbeiders" [S.G. Visscher, Genealogie Visscher. Een familie van het Groninger Hogeland, Leiden 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 64].
• Jan Peters Visscher, landbouwer aan de Hasselterdijk, nam deze familienaam in 1811 te Hasselt Ov. aan [Oosterhof-2008, p 16].
• [A.N. Hogenes, Genealogie van de familie Visscher - Oosterwolde en Elburg, Kamerik 1995].
• [A.N. Hogenes, De voorouders van Femmigje Visscher, Woerden 1993].
• Visscher(e), de; Vischer, Visker, de Visser, Visser(s), Vissere, Visscher(s), Fissers:  BerN van de visser. 1326 Coppin de Visschere, Ip. (BEELE); 1371 Jacob de Visschere...int Visscherstraetkin over Leye; 1380 up Lauwers den Visschere censier van der visscherie; 1396 Lodewijc den Visschere vander hueringhe vander visscherien vanden vesten = 1397 boeten vander visschemaerct van Lodewijc den Visschere, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Visser, (de); Vissers, (de) Visscher, Visschers, Visker: BerN van de visser. 1318-19 Clais die Visker, Z (HAMAKER I, 60); 1353 Heinric Visschers schuere, Hulst; 1381 Heinric de Visschere, Ossenisse (DEBR. 1999); 1396 Lodewijc den Visschere vander hueringhe vander visscherien vanden vesten, Kortrijk (DEBR. 1970); 1475 Jasper de Visschere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: