Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Veling < Velink
Velings
Fehling
Velinga
Veeling

verklaring:
De familienaam Veling is een equivalent van de Duitse naam Fehling/Vehling, en komt mogelijk daaruit voort. Het betreft een 'Faling' in de zin van iemand afkomstig uit West- of Ostfalen. In Nederland (in Groningen) heeft veling de secundaire betekenis gekregen van een 'uit Duitsland afkomstige seizoensarbeider'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Veling', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
herkomstnaam beroepsnaam
adaptatie

specifieke componenten:

ing