Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Vondel, van < Vondel
Vondelen, van
Vondel, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vondere, vondele = 'smal los bruggetje over een beek' [Gysseling-1971, p 54].
• [(Michiel de Vaan), 'Etymologie: vlonder', in: Neder-L 5-11-2015 --- zie onderstaande weblink].
• Vgl. NNN: vonder-toponiemen.
• Vonder, van de(n/r); van de(n/r) Vondel, van Vondel, van de Vondel(e), van der Vondelen, van der Vonden, van de Vonde, van de Vandel(le), de Vondel, Vervondel, van Vonderen, (van) Vondel:  PlN Vonder: los bruggetje, vlonder. 1280 Egbertus de Vondre; 1360 Boudin van der Vonderen, Evergem (GYSS. 1971); 1298 Franco de Vondra, St.-Kw.-Lennik; 1356 Wouters van den Vondere, Gooik (PEENE 1949); 1474 Maertin vanden Vondele, Bs. (PARM.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://nederl.blogspot.nl/2015/11/etymologie-vlonder.html#more