Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Loo, van de / der
< Tillo, van < Thillo, van
Hillo, van
Tiloo

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder: Gerardus van 't Hillo, ged. Kalmthout 1754 [A.M. Bosters, Genealogie Van Tillo 1490-1980. De West-Brabantse tak van het geslacht Scheijven/Van Thillo, Voorburg 1981; vgl. Med. CBG 35 (1981), nr 3, p 7].
• Thillo, van; van Tillo:  PlN 't Hillo (1502 opt Hilloe) in Wuustwezel (A). Begin 1600 kwam Jan, zoon van Adriaen Steven Dierck Scheyven uit Tilburg (NB) naar Wuustwezel. Naar zijn woonplaats op het gehucht 't Hillo werd hij Opt Hillo genoemd. 16e e.-1641 Jan Adriaenssen opt Hillo, Wuustwezel (grootvader van) 1672-1736 Cornelis Willemsen vant Hillo, Kalmthout (vader van) 1713-97 A.C. vant Hillo, Kalmthout (grootvader van) o1780 Adrianus van Thillo, o1790 Wilhelmus van Thillo. — Lit.: E. VAN DEN BOSSCHE, Scheyven — Van Thillo..., 1963, 8-9.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: