Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Loo, van de / der
< Tillo, van < Thillo, van
Hillo, van
Tiloo

kenmerken:
toponiem
vormverandering

specifieke componenten:

van