Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Trigt, van
< Mastrigt, van < Maastricht, van
Mastricht, van
Maastrigt, van
Strigt, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Oude vermeldingen van de plaatsnaam: ca. 575 (cop. 7e eeuw) ad Treiectinsem urbem; 634 (cop. 10e eeuw) Traiectensis. Latijns trâiectus betekent 'overgang, veer', als plaatsnaam Trâiectum. Gelegen aan de Maas. Vgl. Tricht en Utrecht [Van Berkel & Samplonius-1995].
• Pouwels van Maestricht, Weert 1607 [Poorters Weert, p 37].
• Maastricht, van; van Mastrigt: PlN Maastricht (NL). 1584 Jacob van Maestricht, Antwerpen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: