Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huizen, van
Huis
< Huis, van < Hus, van
Huijsen, van den
Huisstede, van
Hous, d'

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Huis(e), van; van Huys, van Huys(s)e, van Huijsse, van Huyze, Vanus(e), Vannuse, van Nuss, van Nuys(en):  PlN Huise (OV). 1080 Eustachii de Usa (DEBR. 1980'); 1312 Symoen van Use, Oud. (CG); 1369 Hannekin van Use, Deerlijk; 1382 Jan van Huusse, Rumbeke (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: