Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Herk, van < Erk, van
Herck, van
Herik, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Van Herk, Van den Her(c)ke, enz. - plaatsnamen St.-Lambrechts-Herk en Herk-de-Stad in Belgisch Limburg. Naamsvermeldingen: Philippus de Herck, 1218; Woutul van Herke ... agter den wier te Herke 1288; Nycholao de Herke, St.-Truiden 1355 [WFB2, p 596].
• [A. van Herk, 'Het geslacht Van Herk c.q. Van Erk', in: OV 40 (1985), p 399-412].
• [A. Marynissen, 'Plaats- en persoonsnaamgeving in Bilzen', in: Naamkunde 29 (1997), p 202].
• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 107].
• Herk, van; van den Her(c)ke, (van) Herck(e), van Hercq, van Herque, van Erk, (van) Erck, Vannercq, van Harck(e), Har(c)k, Harcq, Herckx, Herks, Herx, Herktz:  PlN St.-Lambrechts-Herk en Herk-de-Stad (L). 1218 Philippus de Herck, L (LO); 1288 Woutul van Herke...agter den wier te Herke, L (OGO); 1355 Nycholao de Herke, St.-Tr. (GHYSEN).  [WFB2]
• Herk, van; van Hercke, van Er(c)k: PlN St.-Lambrechts-Herk of Herk-de-Stad (BL). 1251 Willelmus de Herk, Middelburg (OHZ II, 551); 1288 Woutul van Herke ... agter den wier te Herke, BL (WF).  [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: