Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Herk, van
< Herck, van < Vanherck

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Herk, van; van den Her(c)ke, (van) Herck(e), van Hercq, van Herque, van Erk, (van) Erck, Vannercq, van Harck(e), Har(c)k, Harcq, Herckx, Herks, Herx, Herktz:  PlN St.-Lambrechts-Herk en Herk-de-Stad (L). 1218 Philippus de Herck, L (LO); 1288 Woutul van Herke...agter den wier te Herke, L (OGO); 1355 Nycholao de Herke, St.-Tr. (GHYSEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: