Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Duijn, van (y)
< Duin, van < Duin
Duinen, van
Duinker
Duin, van der
Dun, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dirk Pietersz van Duin, Zandvoort doop 1725, vestigt zich in Noordwijk; zoon van Pieter Roocheszn van Duin [H. van der Niet, 'Wie is een echte Noordwijker?', in: De Blauwdotter. Uitgave van het genootschap Oud-Noordwijk (1979), nr 30, p 7].
• Duin(en), van; van Duyn(en), van Duijnen, van Deun:  PlN Duin of De Duinen in Koksijde. 1292 Jan vanden Duen, Vn.; 1474 Joos van den Dunen, Bg. (DF III); 1387 Gherard de le Dune, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• Duin, (van); van Duijn(e):  PlN Duin. Evtl. PlN Dun in Hilvarenbeek (NB).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: